Home>Buying trip
Contact Us
Service Tel E-mail
For Buyers +86-575-89976166 xingbinmei@ctcn.com.cn (May Xing)
For Buyers +86-575-89976178 chenglili@ctcn.com.cn (Amanda Cheng)
For Buyers +86-575-89976179 dingchao@ctcn.com.cn (Lavender Ding)

Zhejiang China Textile City Network Co.,Ltd.

Address:3F, Zhongfang Building, Keqiao District, Shaoxing, Zhejiang, China. P.C.:312030

Tel:+86-575-89975555

Fax:+86-575-89976100

International Website: www.globaltextiles.com

Chinese Website: www.qfc.cn    www.tnc.com.cn

Japanese Website: www.globaltextile.co.jp